Gizlilik Politikası

Levazım Mah. Koru Sokak, Korukent Sitesi E1 Blok No:34 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE adresinde bulunan Mor Tava Danışmanlık Pazarlama Anonim Şirketi (“MOR TAVA”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere kesinlikle uymakta ve topladığı bilgiler için güvenli bir ortamın önemini kabul etmektedir. Bu andan itibaren, kişisel verilerinizi nasıl ve ne zaman topladığımız (6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemeler uyarınca) ve bunları nasıl işlediğimiz ve kullandığımızla ilgili kurallara ve düzenlemelere kolayca ve açık şekilde erişim sağlamanızın öneminin farkındayız.  İşbu Gizlilik Politikası’nda, tarafınızdan sağlanan verilerin gizliliğini nasıl koruduğumuzu ve muhafaza ettiğimizi açıklamaktayız. İşbu Politika, MOR TAVA Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Kullanıcı Sözleşmesi”) ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

MOR TAVA’ya ait https://www.gaminginturkey.com/tr/ web sitesini ve/veya yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak, https://www.gaminginturkey.com/tr/ linkindeki MOR TAVA web sitesini veya diğer platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek ve uygulanabilir olduğu ölçüde oyunları, ürünleri, hizmetleri ve gerçek para karşılığında satın alınabilecek ve sanal  buradaki haber, yayın, veri, bilgi, rapor, oyun, oyun içi eşyaları satın almak için kullanılan araçlar gibi her nevi dijital unsur ve birimleri, MOR TAVA içerikleri aracılığıyla sağlanan servisleri de dâhil olmak üzere (birlikte “içerik”) herhangi bir MOR TAVA içeriğini kullanarak ve Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş ve 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenmesine açıkça rıza göstermiş sayılırsınız. İşbu Politika’da kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

MOR TAVA Gizlilik Politikası, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, MOR TAVA platformlar’ında bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer mecralarda ve programlarda geçerli değildir. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası zaman zaman platformlar aracılığıyla değiştirilebilir. Herhangi bir değişikliği size bildirme yükümlülüğümüz bulunmadığından, değişikliklerden haberdar olmak adına bu belgeye periyodik olarak bakmanızı tavsiye ederiz. Platformlar her zaman işbu Gizlilik Politikası’nın en son sürümünü yayınlayacaktır. İşbu Gizlilik Politikası, gizlilik ve veri koruma ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuat hükümlerini gözetmektedir.

Verilerin Toplanması

Platformlar aracılığıyla MOR TAVA’un herhangi bir özelliğini kullanarak ve Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, MOR TAVA’un kişisel tanımlama için kullanılabilen kişisel verileri işlemesine açık rıza göstermektesiniz. MOR TAVA (i) platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) platformlar’da yer alan hizmetleri kullanırken, işbu Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar. MOR TAVA, adınız, telefon numaranız, adresiniz, e-posta adresiniz, yaşınız ve/veya doğum tarihiniz dâhil olmak üzere belirli kişisel verileri göndermenizi ve bir değişiklik olduğunda bu istenen bilgileri güncellemenizi isteyebilir. Ayrıca, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın tarayıcı türü, bilgisayar türünüz veya mobil cihazınız, tarayıcı diliniz veya IP adresiniz gibi hizmet kullanımınızla bağlantılı olarak bize sağladığınız bilgileri de işleyebiliriz.

Kayıt olmadan, platformlar’ın belirli alanlarına erişemeyebilir veya forumlar gibi belirli özellikleri kullanamayabilir veya belirli bir miktarda kişisel veri sağlamadan, bilgi bültenlerimiz gibi belirli materyallere ulaşamayabilirsiniz.

Platformlar’da gezinmenin ötesine geçen kullanıcılarımızdan, MOR TAVA, geçerli kredi kartı numaralarını, kredi kartı son kullanma tarihi gibi başka verileri isteyebilir. MOR TAVA, kullanıcı tarafından onaylanmadıkça bu ek bilgileri saklamamaktadır.

MOR TAVA, aynı zamanda, alışkanlıklara, kullanım şekillerinize ve kullanıcı gruplarının demografik özelliklerine ilişkin istatistikleri grup veya bireysel olarak analiz etmek ve ortaya çıkarmak için kişisel verilerinizi toplu halde anonim veriler olarak işleyebilir. Bu tür anonim veriler, ilişkilendirildiği kullanıcıların tanımlanmasına izin vermez. MOR TAVA, söz konusu anonim verileri üçüncü kişilerle sizin rızanız olmadan paylaşabilir.

Kişisel Verilerinizin Depolanması

MOR TAVA, sizin tarafınızdan sağlanan verileri güvenli bir şekilde depolar ve yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği şekilde, paylaştığınız bilgilerin yetkisiz erişimini veya toplanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alır. MOR TAVA, zaman zaman belirli bilgileri güncellemenizi talep edebileceğinden, MOR TAVA bu belgelerin uygunluğunu ve sağladığınız bilgilerle yeni kural ve düzenlemeleri sağlamak için işbu Gizlilik Politikası’nda ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde gerekli değişiklikleri yapacaktır.

Kişisel Verilerin Kullanımı

MOR TAVA gizlilik hakkınıza saygı duyar ve bilgilerinizi sadece Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde yürürlükte olan veri koruma yasalarına uygun olarak işler. MOR TAVA, hizmet kalitesini yükseltmek, kullanıcıların kaydettiği ürünleri müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ve geliştirmek için kişisel bilgilerinizi dâhilen kullanır. MOR TAVA, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilere erişmesi ve kullanması için, Avrupa Birliği içinde ve dışında bulunan MOR TAVA ile sözleşmesel ilişki içerisinde olan ödeme kanalları veya diğer hizmet sağlayıcılarla, sadece bu hizmetleri sağlamak için gerekli olduğu ölçüde, kişisel bilgilerinizi paylaşabilir.

Ayrıca, MOR TAVA kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak için pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar vb. için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabilir. Amacımız müşterilerimizi daha iyi anlamak ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermektir.

Satın alınan mal veya hizmetin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verinin sağlanması ya da işlemin gerçekleştirilmesi sonucu olarak ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve diğer maddi veya maddi olmayan herhangi bir konu, kayıp, zarar, vb. den münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Bilgilerinizin Kiminle Paylaşıldığı

MOR TAVA, sizin rızanız olmadan, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Ancak MOR TAVA, bu verileri bir ürün siparişine yanıt olarak üçüncü taraf satıcılara yönlendirebilir veya sizi bir ticari bülten dolaşım listesine ekleyebilir.

MOR TAVA tarafından toplanan verilerin bir kısmı, tarafınıza ait profilin gösterilebilmesi amacıyla diğer kullanıcılarla paylaşılabilir. Profilinizde gösterilecek bilgilerin kapsamı ise tarafınızca belirlenir.

Harici web siteleri ve şirketler, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinize, MOR TAVA platformlar’ına bağlantılar aracılığıyla erişebilirler. Bu web siteleri ve şirketler, işbu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır ve bu web sitelerine ve şirketlere uygulanamaz. Lütfen ilgili web sitelerinin ve şirketlerin gizlilik politikasına doğrudan başvurunuz.

MOR TAVA, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi, sizin izniniz olmadan, bu bilgileri ifşa etmemizi gerektiren yasalara ve mahkeme kararlarına uymak için paylaşabilir. Yeniden yapılanma, satış veya birleşme durumunda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler kanunen talep edildiği takdirde, ilgili kullanıcı rızası olmadan üçüncü tarafa aktarılabilir.

Haklarınız

MOR TAVA, kullanıcılara MOR TAVA tarafından kullanılan kişisel bilgilerin kullanım şeklini gözlemleme hakkı verir. MOR TAVA, işbu Gizlilik Politikası’nın şartlarına uygun olarak bilgilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin verdiğiniz ölçüde, kişisel bilgilerinizi (e-posta adresiniz, fotoğraflarınız, irtibat/arkadaş listeniz vb.), üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu yetkimizi sonlandırma hakkınız baki olmak üzere sizlere tanıtım amaçlı e-postalar, bültenler, bilgilendirmeler gönderebilir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, 6698 Sayılı Kanun ve yürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayılı Kanun 7 maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen, yukarıdaki hakların kullanılmasına ilişkin talebinizi yazılı olarak MOR TAVA’a iletin. Bu çerçevede, buradaki haklarınızı kullanmak için, kişisel kimlik bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen haklardan hangisini kullanmak istediğinizi belirten talep mektubunuzu aşağıdaki adrese veya e-posta adresine gönderin:

Adres: Levazım Mah. Koru Sokak, Korukent Sitesi E1 Blok No:34 D:2 Beşiktaş/İSTANBUL/TÜRKİYE

E-posta: info@gaminginturkey.com

Güvenlik Düzeyi

MOR TAVA, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin yanı sıra bu bilgilerin bütünlüğünü ve güvenliğini de en yüksek derecede önemser. Bu sebeple, sürekli izlenebilir yüksek güvenlikli veri tabanlarımızda, sizin tarafınızdan sağlanan verilerin değiştirilmediğinden ve güvenli bir şekilde saklandığından emin oluruz. Ayrıca, bu bilgileri iletebileceğimiz üçüncü tarafların bu kişisel bilgilerle ilgili yeterli güvence temin etmelerini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız.

Çocuklar için Verilerin Korunması

MOR TAVA, 12 yaşında ya da altındaki küçükler tarafından sağlanan bilgileri işlemeyeceğini taahhüt eder.

13-17 yaşlarındaki kişiler ise, herhangi bir bilgi almak veya içerik hakkında yorum yapmak istemeleri durumunda, ebeveynlerinin Gizlilik Politika’mızı okumasını ve gerekirse gizlilik yükümlülüğümüzle ilgili bizimle iletişime geçmelerini istemelidirler. 18 yaşın altında reşit olmayanlar, ebeveynlerinin veya vasilerinin izni olmadan, herhangi bir ücretli hizmeti sipariş etmemeli veya on-line olmamalıdır. Ebeveynlerden ve velilerden özellikle ihtiyatlı olmalarını ve reşit olmayanların sitemizi veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanırken herhangi bir ihlale sebep olmamasını temin etmelerini rica ediyoruz.

Açık Rıza Beyanı’nın kabulü suretiyle, MOR TAVA platformlar’ını ziyaret etmek, kullanmak veya söz konusu platformlar’dan içerik indirmek ve/veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak, MOR TAVA Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi gösterir. İşbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen platformlar’ı ziyaret etmeyin ya da çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmayınız.