Kullanıcı Sözleşmesi

MOR TAVA web sitesinin, mobil uygulamasının, içeriğinin, oyunun veya bunlarla bağlantılı yahut bundan ayrık şekilde kullanılabilen her nevi MOR TAVA yazılımını/yazılımlarını, mobil uygulamasını/uygulamalarını kullanarak, MOR TAVA web sitesini/sitelerini veya diğer platformu/platformları (birlikte “platformlar”) ziyaret ederek buradaki içerik, haber yayın, rapor veya oyunları, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın MOR TAVA’ya ait ürün ve hizmetlere dair her nevi bağlantılı veya etkileşim halindeki ürünleri, hizmetleri ve gerçek para karşılığında satın alınan ve sanal oyun içi eşyaları satın almak için kullanılan coin, nakit para ve/veya elmas gibi sanal oyun para birimlerini, MOR TAVA oyunları aracılığıyla sağlanan içerikler de dâhil olmak üzere (birlikte “içerik”) herhangi bir MOR TAVA PLATFORM VEYA İÇERİĞİNİ kullanarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları kabul etmiyorsanız, içeriği doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir amaç için kullanmamalısınız.

1. Taraflar

İşbu Sözleşme’nin şartları, sizinle ve MOR TAVA Anonim Şirketi, bağlı ortaklıkları, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer kurumsal varlıklar ve/veya onların acenteleri, danışmanları, çalışanları ve yöneticileri (toplu olarak, “MOR TAVA”) arasındaki ilişkiyi yönetir ve web tabanlı şekilde yahut Apple App Store, Google Play App Store ve diğer kanallarda MOR TAVA tarafından sağlanan her nevi varlık, unsur ve içeriklerle ilgili platformlara, içeriklere ve/veya hizmetlere erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olduğu şekilde uygulanır.

MOR TAVA ve kullanıcı, bireysel olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

“kullanıcı” ve “siz” terimleri, yalnızca platformlar’ı ziyaret ederek MOR TAVA içeriğini kullanan, bir MOR TAVA kullanıcı hesabı oluşturan (“hesap” veya “kullanıcı hesabı”) veya MOR TAVA aracılığıyla sağlanan herhangi bir içeriği kullanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

2. Kapsam

İşbu Sözleşme, herhangi bir MOR TAVA web siteleri, haberleri, yayınları, raporları veya oyunlarında veya hesaplarında ve bunların içeriği üzerinde kullanıcı’ların platform aracılığıyla teklif edilen satın alımları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, MOR TAVA ile kullanıcı arasındaki karşılıklı ilişki için Taraflar’ın yükümlülüklerini ve haklarını belirler.

3. Kullanıcı Hesabı

Kullanıcı, MOR TAVA hesap/hesaplarında veya platformunda ve/veya içeriğinde sunulan tüm hizmetlerden yararlanmak için bir MOR TAVA hesabı oluşturmalıdır. MOR TAVA ayrıca, hesabınızdan satın alınan malları veya hizmetleri yasal olarak işleme koymak için sizden fatura bilgileri talep edebilir. Kullanıcı, MOR TAVA tarafından talep edilen kişisel bilgileri verirken üçüncü bir kişi olarak hareket etmemeli ve her zaman geçerli, eksiksiz, kesin ve doğru bilgilerini vermelidir. Verilerin korunmasına ilişkin detaylar için lütfen MOR TAVA Gizlilik Politikası’na bakınız.

Bir kullanıcı hesabı’na kaydolmak için, (i) hesabınız için uygun bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz, (ii) kayıt için geçerli şartları ve koşulları kabul etmeniz ve (iii) MOR TAVA tarafından istenen diğer bilgileri sağlamanız gerekir. Kişisel bilgilerinizi, MOR TAVA Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve kurallara uygun olarak işleyeceğiz ve muhafaza edeceğiz.

MOR TAVA, kendisine ait olan bu veya bununla bağlantılı tüm web sitelerini, platformlarını, mobil uygulamasını, bunlarda yer alan her nevi haber, yayın, rapor, oyun ve/veya içeriği kişisel kullanımınız için tasarlanmıştır. MOR TAVA içeriklerine, ürün veya hizmetlerine erişim için sahip olduğunuz veya olacağını her nevi hesap bilgilerinizi, özellikle de özel şifrenizi; aileniz, arkadaşlarınız veya başkaları dâhil herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşamazsınız, devredemez, satamaz, kullandıramazsınız. Kullanıcı veya üçüncü kişi, böyle bir yetkisiz kullanım için MOR TAVA aleyhinde herhangi bir iddiada bulunmayacak veya şikâyet hakkına sahip olmayacaktır. Kullanıcı hesabı’nı kullanan üçüncü kişiler, işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir hakka sahip değildir, ancak kullanıcının işbu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uymak zorundadırlar.

Hesabınıza yetkisiz erişim gerçekleştiğini tespit etmeniz durumunda, hesabınızı güvence altına almak adına gerekli güvenlik önlemlerini alabilmemiz için bizi derhal bilgilendirmelisiniz. Bu süreçte MOR TAVA, söz konusu hesabın meşru sahibi olduğunuzdan emin olmak için sizden bazı soruları cevaplamanızı isteyebilir.

BUNUNLA BERABER, HESABINIZLA İLGİLİ OLARAK HİÇ BİR ŞEKİLDE ZİLYETLİK VEYA MÜLKİYET HAKKINA SAHİP OLMADIĞINIZI VE TÜM HAKLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE BU HESAPLARIN MOR TAVA’ya AİT OLDUĞUNU VE MOR TAVA LEHİNE HÜKÜM DOĞURACAĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ.

4. Genel Hükümler

Kullanıcı’lar hesaplarını, bizim veya MOR TAVA ile sözleşmesel ilişkiye giren üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacaktır.

Tüm kullanıcı hesapları işbu Sözleşme’ye ve yasal mevzuata uygun olarak kullanılmalıdır. Kullanıcı’nın aşağıda sayılan eylemleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili eylemler işbu Sözleşme’nin ihlali olarak kabul edilir ve kullanıcı, bu tür eylemlerin neden olduğu herhangi bir yasal ve cezai sorumluluğa ilaveten MOR TAVA ve üçüncü tarafa verdiği herhangi bir zarar, kayıp veya alacaktan tek başına sorumludur. MOR TAVA ayrıca, kendi hak ve iddialarının hiçbirine halel getirmeksizin, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya iptal edebilir.

(i) hileleri, otomasyon yazılımlarını (botlar), hack’leri, modları veya hizmeti, herhangi bir içeriği veya oyunu veya herhangi bir oyun deneyimini değiştirmek için tasarlanmış üçüncü kişilere ait herhangi bir yazılımı oluşturmak veya kullanmak;

(ii) hizmetten, üründen, her nevi MOR TAVA içeriğinden ve oyunundan veya bunların herhangi bir bölümünden herhangi bir ticari amaç için yararlanmak;

(iii) sunulan hizmet veya ürünlerin sahibi olan üçüncü tarafın rızası olmadan gerçek para veya diğer para birimi karşılığında, ürün veya kaynakları satın almak veya satmak;

(iv) kullanıcı hesabı satın almak veya satmak;

(v) bir karakter veya dijital ortam hakkında bilgi depolamak için herhangi bir hizmet veya ürün tarafından kullanılan RAM alanlarını okuyan herhangi bir yazılım dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir hizmet veya üründen veya herhangi bir hizmetten veya ürün aracılığıyla bilgi alan, “mayınları” veya başka türlü bilgi toplayan yetkisiz üçüncü taraf yazılımları kullanmak,

(vi) herhangi bir hizmet veya ürünün parçası olan dosyaları, ilgili hizmetlerin veya ürünlerin sahibi olan üçüncü taraflarca açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde değiştirmek veya değiştirilmesine yol açmak

(vii) herhangi bir hizmete veya ürüne yetkisiz bağlantıyı kolaylaştırmak, oluşturmak veya sürdürmek dâhil bunlarla sınırlı olmaksızın (a) hizmet ya da ürünleri taklit eden ya da taklit etmeye çalışan herhangi bir yetkisiz sunucuya bağlanmak; ve (b) MOR TAVA tarafından açıkça onaylanmayan programları veya araçları kullanan herhangi bir bağlantı kullanmak;

(viii) herhangi bir yasa dışı faaliyeti planlamak veya bunlarla meşgul olmak;

(ix) robot hariç tutma başlıklarımızı (robot exlusion headers) veya MOR TAVA hesaplarını veya içeriğini sağlamak için kullandığımız teknik önlemleri atlamak veya MOR TAVA veya yüklenicilerinin altyapısına makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük uygulamak;

(x) herhangi bir amaç için MOR TAVA hesaplarına veya içeriğine erişmek adına herhangi bir robot, örümcek veya otomatik araçları kullanmak;

(xi) MOR TAVA hesap(lar)ındaki veya içeriğindeki (herhangi bir sistem, ağ, politika, güvenlik bileşeni, kimlik doğrulama veya koruma önlemi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) güvenlik açıklarını araştırmak, taramak veya test etmek;

(xii) tek bir işleme yönelik olarak, kullanıcı’nın, MOR TAVA’dan, yüklenicilerinden veya aynı sisteme ait ödeme sistemi sağlayıcılarından tahsilat yaparak kullanıcı lehine haksız zenginleşmeye yol açabilecek herhangi bir eylemde bulunmak;

(xiii) herhangi bir amaç için MOR TAVA hesap(lar)ını veya içeriğini (veya herhangi bir kısmını) satmak, ticaretini yapmak veya ticarileştirmek;

(xiv) MOR TAVA hesap(lar)ı veya içeriği tarafından sağlanan platformlar aracılığıyla reklam amaçlı, herhangi bir içerik veya reklam paylaşmak/yayınlamak;

(xv) MOR TAVA hesap(lar)ı veya içeriği tarafından sağlanan platformlar aracılığıyla, yasalar veya ahlak kurallarına aykırı herhangi bir içeriği, özellikle, örtülü veya açık bir şekilde, argo, kaba veya tehdit edici bir dil kullanarak, üçüncü taraflara, azınlıklara veya toplumun başka herhangi bir bölümüne saldırı veya rahatsız edici içerikleri paylaşmak, yayınlamak;

(xvi) herhangi bir kişi ve ya kuruluş gibi davranmak ya da başka bir şekilde kendini yanlış tanıtmak;

(xvii) işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal eden başka bir hesaba bağlı bir hesabı kontrol etmek;

(xviii) herhangi bir telif hakkı ihlali veya diğer fikri mülkiyet ihlaline kalkışmak;

(xix) MOR TAVA (çalışanları, temsilcileri, hissedarları ve herhangi bir yüklenicisi dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) veya içeriği ile ilgili yanlış, yalan, yanıltıcı veya karalayıcı bilgileri sağlamak/yaymak;

(xx) internet servis sağlayıcılarımız, yüklenicilerimiz, ödeme sistem sağlayıcılarımız, çözüm ortaklarımız ve diğer tedarikçilerimizden herhangi bir hizmeti kaybetmemize neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmak.

5. Erişim

Ancak bir “gerçek kişi” iseniz ve 13 yaşında veya daha büyükseniz bir hesap açabilir ve içerik indirebilirsiniz. Hizmetlerin belirli özelliklerinin, okunurluğunun, incelenebilirliğinin, erişilebilirliğini veya oyunlar bakımından bunların oynanabilirliğinin küçükler için uygun olmayabileceğini unutmayın. Şirketler, ortaklıklar ve diğer yasal veya ticari kurum ve kuruluşlar içerik indiremez ve/veya bir hesap açamazlar. MOR TAVA tarafından hizmeti veya içeriği kullanması yasaklanmış olan kişiler ürün indiremez veya bir hesap oluşturamaz veya kullanamazlar. İşbu Sözleşme’yi kabul ederek, bu uygunluk şartlarını sağladığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz. Herhangi bir zamanda MOR TAVA, yukarıdaki şartları yerine getirmeden bir hesap açtığınızı anlarsa, MOR TAVA hesabı askıya alma, iptal etme ve/veya silme haklarını saklı tutar.

MOR TAVA web sitelerinde, mobil uygulamalarında, platformlarında, oyunlarda sunulan her nevi içerik veya ürün veya hizmetlerin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliğini garanti etmiyoruz. MOR TAVA web sitelerinde, mobil uygulamalarında, platformlarında,  oyunlarında veya içeriğinde; bakım, onarım, değişim, yeni özellikler ekleme, ekipman/sistem arızaları, teknik sorunlar veya makul kontrolümüz dışında kalan veya makul şekilde öngörülemeyen nedenler veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir nedenden dolayı erişime kapatılabilir veya çalıştırılamayabilir.

Ayrıca, MOR TAVA, MOR TAVA hesaplarına veya içeriğine erişimi reddetme, askıya alma, kilitleme, değiştirme veya iptal etme veya aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle diğer gerekli teknik önlemleri alma hakkını saklı tutar:

(i) işbu Sözleşme’nin ve yürürlükteki mevzuatın fiili veya olası ihlallerini icra etmek ve önlemek,

(ii) MOR TAVA hesaplarının ve içeriklerinin bütünlüğünü, istikrarını, itibarını ve güvenilirliğini korumak,

(iii) Kesin bir hüküm verilmesine gerek olmaksızın, herhangi bir davada veya açılması muhtemel bir davaya ilişkin savunma yapmak veya doğması muhtemel bir hukuki veya cezai sorumluluğu önlemek,

(iv) Mahkemelerin veya idari organların emirlerini yerine getirmek.

Herhangi bir sebepten dolayı erişilemeyen veya çalışmayan MOR TAVA hesapları veya içerikleri için, MOR TAVA’nın herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

6. Mor Tava Üzerinden Sipariş Verme ve Satın Alma

MOR TAVA, dijital mobil web sitelerinde, mobil uygulamalarında, platformlarında, oyunlarında haber, yayın, rapor, oyun, oyun kodu, elektronik pin, sanal para vb dijital tüketim, içerik ve eğlence öğelerini (“ürün(ler)”) web tabanlı veya mobil uygulamalar aracılığıyla sunan ve kullanıcılara satan bir çevrimiçi platform ve yayıncıdır.

Kullanıcı tarafından platformlar veya diğer ilgili çevrimiçi mağazalar aracılığıyla yapılan erişimler ve buralardaki tüm satın almalar, MOR TAVA’nın onayına tabidir. MOR TAVA’dan satın alınan ürünler nitelikleri elvermedikçe fiziksel olarak teslim edilmez.

MOR TAVA ve/veya MOR TAVA hesapları üzerinden bir sipariş vermek için, uygulandığı ölçüde, (i) aktif bir kullanıcı hesabı’na ve bağlantılı bir ödeme aracına sahip olmanız, (ii) işbu Sözleşme ve MOR TAVA Gizlilik Politikası, Ön Bilgi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi ve MOR TAVA veya Ürün’ün tedarikçisi/dağıtıcısı/üreticisi tarafından sağlanan ürüne özgü kuralları kabul etmeniz ve bu kurallara riayet etmeniz, ve (iii) bu amaç için MOR TAVA hesabında yer alan adımları takip ederek ürün için ödeme yaparak bir siparişi tamamlamanız gerekmektedir.

Platformlar’dan veya diğer ilgili çevrimiçi mağazalardan veya MOR TAVA hesaplarından verdiğiniz siparişlerin ilgili ürün veya hizmeti satın almak için hukuken uygun olduğunu lütfen unutmayın. Ancak siparişini tamamlamadan önce, herhangi bir hatayı kontrol etmek ve düzeltmek için siparişinizi gözden geçirme fırsatınız olacaktır. Geçerli bir siparişin alınmasından sonra, MOR TAVA veya ilgili çevrimiçi mağaza, siparişinizin alındığını onaylamak için e-posta adresinize bir e-posta gönderecektir. Bu e-posta, siparişinizi kabul ettiğimiz anlamına gelmez, yalnızca doğrulama amacına hizmet eder.

Satın alınan ürünle ilgili herhangi bir anlaşmazlık ya da şikâyet halinde, MOR TAVA’nın bu anlaşmazlık ya da şikâyetten sorumlu olmadığını ispat etme yükümlülüğü bulunmamakta olup bu yükümlülük doğrudan dijital içerik sağlayıcısı üzerindedir.

MOR TAVA, aşağıdakiler dâhil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla siparişi reddetme hakkını saklı tutar;

(i) sipariş edilen ürün veya hizmetin stokta bulunmaması veya geçici veya kalıcı olarak kullanılabilir olmaması,

(ii) herhangi bir sebeple indirme veya satışı tamamlamanın mümkün olmaması,

(iii) sizin tarafınızdan sağlanan, hesabınız veya indirme veya faturalama için verilen bilgilerin doğru olmaması,

(iv) hesabınızın askıya alması veya kısıtlamasını gerektiren hallerin ortaya çıkmış olması,

(v) indirme veya ödeme sistemi sağlayıcısına herhangi bir nedenle ulaşılamaması,

(vi) İşbu Sözleşme ya da yürürlükteki mevzuat veya eşitlik ilkesi uyarınca siparişin reddedilmesi için başka sebeplerin varlığı.

7. Ödeme

Kredi kartı, banka kartı, mobil ödeme yöntemleri ve diğer ödeme seçenekleri gibi mevcut ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanarak, MOR TAVA içeriği veya ürünleri için ödeme yapabilirsiniz. Teknik zorluklar veya başka sebeplerden dolayı belirli ödeme yöntemleri ile yapılan ödemeleri reddetme hakkına sahibiz. Mevcut ödeme yöntemleri ve geçerli şartlar ve koşullar (örneğin teknik ve usule ilişkin kurallar), tamamen kendi takdir yetkisinde olmak üzere, MOR TAVA tarafından belirlenir. MOR TAVA, önceden bildirmeksizin, mevcut ödeme yöntemlerinin ve geçerli şart ve koşulların kapsamını ve özelliklerini istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, seçilen ödeme yönteminin şartlarına ve koşullarına riayet etmekte tek başına sorumludur. MOR TAVA, kullanıcı hesabı ile yapılan veya yapılamayan herhangi bir ödemeden sorumlu tutulamaz.

Satın alınan içeriğin ödemesi için ilgili hizmet sağlayıcıya kişisel veya başka bir veri sağlamanız halinde, bu verilerin doğruluğu, eksiksizliği ve bu verilerden veya işlemlerden kaynaklanan diğer önemli veya önemli olmayan sorunlardan, kayıplardan, zararlardan, vb. tamamen sizin sorumlu olduğunuzu onaylar ve kabul edersiniz.

MOR TAVA’dan edineceğiniz içerikler, yayınlar, haberler,  programlar, yazılımlar, oyunlar, üyelikler, coinler, nakit para ve/veya elmas gibi sanal oyun içi para birimleri geçerlilik ve kullanma süresine tabi olabilir. Bu tür varlık ve araçlar size başka platformlarda bir hak veya yetki sağlamayabilir. Süreye tabi olan bu nevi varlıklar ilgili sürenin bitiminden sonra yok olabilir. Genel içerik kullanma süresi 1 yıldır. Bu tür içerik ve varlıkların süresinde kullanılmayarak kullanılamaz hale gelmesi halinde bunları yeniden aktive etme talepleriniz MOR TAVA’nın kendi takdir yetkisine tabidir. MOR TAVA içeriklerinin bu Sözleşme’de izin verilen kullanımları dışında devretmemeyi, satmamayı, ödünç vermemeyi, kiralamamayı veya elden çıkarmamayı kabul etmiş bulunmaktasınız. MOR TAVA, sunduğu tüm içeriklerin amacını, kapsamını ve süresini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

MOR TAVA web siteleri, içerikleri, yayın, haber veya oyunlarının edinilmesi amacıyla bir MOR TAVA eşyasının veya hizmetinin satın alma ödemesini yapmak için bir ödeme yöntemi kullandığınızda, işlem cihazınız ile ödeme sistemi sağlayıcısı arasında MOR TAVA’nın arayüzü aracılığıyla gerçekleşir. MOR TAVA’ın ödeme sistemi sağlayıcısının hizmetlerinden, sistemlerinden, altyapısından ve işlemlerinden, ödeme işleminin tamamlanmasından veya sizin ve ödeme sistemi sağlayıcısı arasındaki herhangi bir sorundan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Siz ve ödeme sistemi sağlayıcısı arasındaki bir işlemden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir iddia, şikâyet veya anlaşmazlık MOR TAVA’ya karşı öne sürülemeyecektir.

Ödeme cihazlarınızın bilgilerinin şifrelenmesi için güvenli işlem teknolojisi kullanmaktayız.  Bu tür bir şifreleme teknolojisi, yetkisiz üçüncü taraflarca kart bilgilerinizin elde edilme riskini makul ölçüde azaltır. Ayrıca, ödeme yapmak için kredi kartı veya çevrimiçi POS cihazı kullandığınızda, ödeme cihazına ait bilgilerinizi saklamayız.

Eğer MOR TAVA içeriğiniz veya ürünlerinizin indirilmesi veya kullanımı ücretsiz değilse, MOR TAVA ayrıca içerik veya hizmet ücretine ek olarak masraf veya vergiler de alabilir. Ayrıca, platformlar’a erişirken veya MOR TAVA içeriğini kullanırken internet bağlantısı veya mobil ücretler dâhil olmak üzere tüm ücretlerden siz sorumlusunuz. Türkiye veya Avrupa Birliği veya farklı bir yetki bölgesi kuralları uyarınca MOR TAVA tarafından tahsil edilen KDV tutarları, içerik ve hizmetlerin değeri üzerinden KDV’yi yansıtmaktadır.

8. Fikri Mülkiyet

Metin, grafik, kullanıcı ara yüzleri, görsel ara yüzler, yazılım, kaynak kodu, API, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar, etkileşimli özellikler, ticari markalar, logolar ve bunların düzenlemeleri dâhil olmak üzere tüm platformlar, oyunlar ve MOR TAVA hesaplarının içeriği ve/veya hizmetler MOR TAVA’ya aittir veya MOR TAVA’nın koruması altındadır ve yürürlükteki fikri mülkiyet yasaları ve/veya yürürlükteki diğer mevzuat tarafından korunmaktadır.

İçeriği herhangi bir amaç için kopyalamamayı, değiştirmemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, kiralamamayı, lisanslamamayı, indirmemeyi, işlememeyi, çoğaltmamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, yayınlamamayı, görüntülememeyi, türevi işler oluşturmamayı veya bu içerikten herhangi bir amaç için yararlanmamayı kabul etmektesiniz.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya herhangi bir MOR TAVA ürününün satın alınması size herhangi bir içeriğin mülkiyetini kazandırmaz veya size içerik üzerinde başka bir hak veya lisans vermez. Bir ürünün satın alınması, içerdiği içeriği yalnızca kişisel kullanım ve iyi niyet sınırları dâhilinde kullanmanıza izin verebilir.

İçeriği ve/veya hizmetleri, MOR TAVA içeriğine izin verilen erişim dışında veya işbu Sözleşme ya da yürürlükteki mevzuata aykırı herhangi bir amaç için kullanamazsınız. İşbu Sözleşme kapsamında (Gizlilik Politikası dâhil) izin verilmedikçe, MOR TAVA’nın yazılı onayı olmadan, tamamen veya kısmen içerik ve/veya hizmetleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, tercüme edemez, ters mühendisliğe konu edemez, kaynak kod türetemez, değiştiremez, parçalara ayıramaz, birleştiremez, türevi eserler oluşturamaz veya bunlardan herhangi bir tescilli bildirimi veya etiketi kaldıramazsınız.

İçeriği ve/veya hizmetleri kendi kişisel kullanımınız için kullanma hakkınız vardır, ancak: (i) işbu Sözleşme’de belirtilenlerin dışında, MOR TAVA’nın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın,  içerik veya ürünleri veya bunlardan üretilen ya da yaratılan içerik ve ürünleri üçüncü kişilere satma, devretme, kiralama, lisansa konu etme; (ii) herhangi bir amaç için teknolojiler aracılığıyla, MOR TAVA’nın önceden yazılı izni olmadan, içerik ve/veya hizmetlerin herhangi bir ağ özelliğinde, MOR TAVA tarafından kullanılan iletişim protokollerini taklit etme, değiştirme veya yönlendirme; veya (iii) İşbu Sözleşme’de açıkça izin verilmediği sürece, içerikten ve/veya hizmetlerden veya herhangi bir bölümünden herhangi bir ticari amaç için yararlanma hakkınız yoktur.

Bazı içerik veya ürünler sadece belirli bir süre için sunulabilir. Bu nedenle, bu sürenin sona ermesinden sonra herhangi bir şekilde bu içeriği kullanmamayı, sürdürmemeyi, erişmemeyi, kopyalamamayı, dağıtmamayı, paylaşmamayı, ifşa etmemeyi veya üçüncü şahıslar için erişir kılmamayı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. Bu sebeple, içerik veya ürün, süresi geçtikten sonra MOR TAVA web siteleri, haberleri, yayınları, raporları veya oyunlarında veya hesaplarında kalsa bile, bu eylemlerden münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

9. Sorumsuzluk Bildirimi

BU SÖZLEŞME UYARINCA SUNULAN İÇERİK, ÜRÜN VEYA HİZMETLER,  TİCARETE UYGUNLUK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK,  MÜLKİYET, VEYA İHLALDEN ARİLİK GİBİ GARANTİLER VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEDEN, “OLDUĞU GİBİ” VEYA “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE”  SİZİN KULLANIMINIZA SUNULMAKTADIR. MOR TAVA, İÇERİK, ÜRÜN VEYA HİZMETE SİZİN TERCİH ETTİĞİNİZ ZAMANLAR VEYA LOKASYONLARDA ERİŞECEĞİNİZİ; HİZMETİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, ARIZALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETLERİN VİRÜSLERİNDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNUN GARANTİSİNİ VERMEZ.

SİZ VE MOR TAVA ARASINDAKİ BÜTÜN İLİŞKİ, MÜNHASIRAN (GİZLİLİK POLİTİKASI DA DÂHİL) İŞBU SÖZLEŞME’DE DÜZENLENMİŞTİR.

MOR TAVA’nın, ONLINE MAĞAZALAR VE BİREYSEL TEDARİKÇİLER TARAFINDAN SAĞLANAN İÇERİĞİN ENTEGRASYONU İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU OLMAYACAKTIR VE MOR TAVA AYRICA: (I) İNDİRİLEN İÇERİĞİN ENTEGRASYON EKSİKLİĞİNDEN VE (II) DONANIM EKSİKLİĞİ NEDENİYLE İNDİRİLEN İÇERİĞİN VE HİZMETİN HANGİ YÖNTEMLE OLURSA OLSUN ÇALIŞTIRILAMAMASINDAN VE İŞLENEMEMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

MOR TAVA’nın BAZI İÇERİKLERİNİ KULLANIM İÇİN ABONELİK GEREKEBİLİR. BÖYLE BİR İÇERİĞİ İNDİRMENİZ VEYA SATIN ALMANIZ DURUMUNDA, BU ABONELİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUNDAN, MOR TAVA’nın DOĞRUDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. AYRICA, MOR TAVA İLGİLİ YASALAR VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA ABONELİKTEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

10. Sorumluluk Sıralaması

MOR TAVA, SÖZLEŞMEDEN, HAKSIZ FİİLDEN YA DA ÖZEN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANIP KAYNAKLANMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, BU SÖZLEŞME’DEN KAYNAKLANAN YA DA BU SÖZLEŞME’YE BAĞLI OLARAK DOĞAN, HİÇ BİR ÖZEL, DOLAYLI, TESADÜFİ, CEZAİ ZARARLARDAN,  CEZAİ TAZMİNATTAN, KAR KAYBINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN, BUNLARIN DOĞMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, KULLANICI, MOR TAVA’nın TOPLAM SORUMLULUĞUNUN, SON 6 (ALTI) AYLIK DÖNEMDE İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA SATIN ALDIĞI ÜRÜN(LER) İÇİN ÖDEDİĞİ MİKTARIN TOPLAMI KADAR OLDUĞUNU KABUL EDER. BU SINIRLAMA DAVA KONUSU VEYA HUKUKİ SEBEBE BAKILMAKSIZIN UYGULANACAKTIR.

11. Üçüncü Taraf Özellikleri

Bir “Facebook Hesabı” kaydettiyseniz, hangi Facebook arkadaşınızın hizmete kaydedildiğini görmenize olanak sağlayacak olan “Facebook Friends” özelliğini seçebilirsiniz. “Facebook Hesabı”, Facebook Inc. tarafından sağlanan ayrı şartlar ve koşullara tabidir. Bir Facebook hesabınız varsa, Facebook arkadaşlarınızın, Facebook Arkadaşlar özelliğini kullanırken ekran adınızı hizmet üzerindeki gerçek adınızla ilişkilendirebileceğini unutmayın. Facebook, işbu Sözleşme’nin ve/veya hizmeti kullanımınızın bir sonucu olarak doğabilecek tüm sorumluluğu reddeder.

12. Güncellemeler

MOR TAVA, İşbu Sözleşme’yi, Gizlilik Politikası’nı veya MOR TAVA’nın belirli içerik, ürün veya özelliklerine uygulanan şartlar ve koşulları zaman zaman, tamamen veya kısmen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir amaç için değiştirebilir veya aynı şekilde bunlara ilişkin yeni şart ve koşullar uygulayabilir (toplu olarak “güncellemeler”).

Kural olarak, güncellenen şartlar ve koşullar MOR TAVA hesaplarında veya platformlar’ında paylaşılacak ve duyuru tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Ancak, bazı güncellemeler farklı yöntemlerle dikkatinizi çekebilir (örneğin, ürünü kullanımınız sırasında ortaya çıkan pop- up’lar), bu güncellemeler, bu tarihten hemen sonra yürürlüğe girer. Güncellemeler yapıldıktan sonra MOR TAVA içeriğine veya ürünlere erişmeye veya onu kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş sürümler ve güncellemeler’i kabul etmiş sayılırsınız. Herhangi bir güncellemeye dikkat etmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

13. Mücbir Sebep

MOR TAVA, doğal afetler, grev, iş durdurma, yürürlükteki herhangi bir yasa, düzen, hükümet eylemleri, direktifler, kararlar veya yerel veya yabancı yetkililerin uygulamaları, terör eylemleri, yangın, sel, deprem, savaş, isyan veya sivil kargaşa, ekipmanlarda arıza, internet bağlantısı, altyapı ya da herhangi bir tesis ya da herhangi bir kıtlık ya da MOR TAVA’nın makul kontrolünün ötesindeki sebeplerle herhangi bir yükümlülüğün yerine getirmemesi veya hizmet vermemesinden sorumlu değildir.

14. Bölünebilirlik

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şart, koşul veya hükmünün geçersiz, hukuka aykırı veya herhangi bir şekilde uygulanamaz olması halinde, söz konusu şart, koşul veya hükümler işbu Sözleşme’de bulunan diğer hükümlerin veya diğer belgelerin geçerliliğini, yasallığını veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Taraflar, uygulanabilir olduğu ölçüde, geçersiz veya hukuka aykırı hükümlere ilişkin, aynı ticari etkiye sahip ikame hükümleri kabul etmek için tüm makul çabayı gösterecektir.

15. Devir

Kullanıcı, işbu Sözleşme altındaki haklarını veya yükümlülüklerini, MOR TAVA’nın önceden yazılı izni olmadan üçüncü tarafa devredemez. Bu Bölüm uyarınca herhangi bir devir durumunda devralan, kullanıcı’nın yerine geçecektir.

MOR TAVA, işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamında sağlanan haklarını veya yetkilerini veya borçlarını veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen herhangi bir üçüncü tarafa devretme konusunda serbesttir.

16. Tebligatlar

İşbu Sözleşme kapsamında aksi belirtilmedikçe, Sözleşme tahtında MOR TAVA’ya iletilmesi istenen veya teslim edilmesine izin verilen herhangi bir tebligat veya diğer mesaj, yazılı şekilde ve İngilizce veya Türkçe dillerinde olacaktır ve MOR TAVA, adresini platformlarda veya başka şekillerde değiştirerek herhangi bir bildirimde bulunmadıysa, tebligat iş günlerinde makbuz ile birlikte alındığında, aşağıda belirtilen iletişim bilgilerine uygun şekilde teslim edilmiş sayılacaktır.

E-posta adresi:

Telefon numarası:

Adres:

17. Taraflar Arasındaki İlişki

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında bir işveren-işçi veya kurum ilişkisi, bir ortaklık veya bir ortak girişim kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

18. Feragat

MOR TAVA’nın işbu Sözleşme uyarınca herhangi bir yetkisini, hakkını, imtiyazını ya da kanun yolu uygulamasını hayata geçirmekte hataya düşmesi veya gecikmesi, bu yetki, hak, imtiyaz ya da kanun yolundan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu tür herhangi bir yetkinin, hakkın, imtiyazın veya hukuk yolunun kısmen uygulanması, diğer yetki, hak, ayrıcalık veya kanun yolunun uygulanmasını engellemez. Bir feragat iddiası, bir hak, imtiyaz ya da kanun yolundan feragat edildiği, MOR TAVA adına usulüne uygun olarak yürütülen ve teslim edilen bir yazılı belgede açıkça belirtilmemişse MOR TAVA, işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir iddiadan veya bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yetki, hak, ayrıcalık veya kanun yolundan feragat etmiş sayılmayacaktır ve bu tür bir feragat, geçerli bir özel durum için verilmesi haricinde herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır.

19. Kesin Delil

Taraflar, MOR TAVA’nın ticari defterleri ve MOR TAVA sistemi tarafından üretilen diğer elektronik kayıtların, Taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlıkta kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ederler.

20. Geçerli Hukuk ve Anlaşmazlık Çözümü

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

İşbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, ihtilaf veya anlaşmazlığın hallinde, münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

HİZMETİ KULLANARAK VE PLATFORMLAR’A ERİŞEREK, İŞBU KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU VE KABUL ETTİĞİNİZİ, HER BİR WEB SİTESİ, OYUN VB HİZMET YAHUT İÇERİK İÇİN BUNLARIN MÜNFERİT GİZLİLİK POLİTİKALARINA UYMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ VE https://www.gaminginturkey.com/tr/gizlilik-politikasi/ ADRESİNDE YER ALAN GİZLİLİK POLİTİKAMIZI ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ.